Mezinárodní den dětí a dětská práva

Mezinárodní den dětí a dětská práva

2. 6. 2023
První červen máme všichni spojené s tím, že se slaví Mezinárodní den dětí. Víš ale, proč se vlastně slaví, a jak vznikl? To se dozvíš v dnešním článku. Poukážeme taky na to, že i děti mají svá práva a nějaké zde uvedeme.

 

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí má veřejnost upozornit na to, že děti mají taky svá práva a potřeby. Tento den vznikl kvůli tomu, že v minulosti to tak nebylo. Na děti nebyl brán ohled, byly brány jako slabí a bezmocní, vlastně pomalu jako do počtu. Ve společnosti neměly žádné postavení a nikdo se jich nezastával. Dokonce existovala dětská práce, kdy děti dřely od nevidím do nevidím, za hodně málo peněz. Postupem času začaly různé organizace upozorňovat na to, že je potřeba děti chránit, a že mají své postavení ve společnosti, takže mají i svá práva. I kvůli tomu byl právě stanoven Den dětí. Dříve se tomu říkalo Den pro ochranu dětí, ale některé státy si to přejmenovali na Den dětí nebo Mezinárodní den dětí.  Tak tomu je i u nás. Mezinárodní den dětí se v České republice slaví od roku 1951. V dnešní době je Den dětí spojen hlavně s různými akcemi, oslavami, které se v ten den pořádají.

Práva dětí

Den dětí upozorňuje na to, že děti mají svá práva. A jaké to jsou a kde jsou uvedena? Všechna práva, které dětí mají, jsou uvedena v Úmluvě o právech dítěte. Tato smlouva vznikla v roce 1989 a byla přijata OSN (Organizací spojených národů). Úmluva vlastně znamená dohodu, takže státy, které jsou členy OSN, se dohodly, že danou smlouvu podepíší a budou ji dodržovat. Podepsalo a zavázalo se jí plnit 193 států, které jsou členy OSN. Nepodepsalo to jen Somálsko a USA. I Česká republika úmluvu podepsala a to v roce 1991. U nás tedy stát dohlíží na to, jestli jsou práva, která jsou uvedena v úmluvě, dodržována. Dohoda obsahuje 42 článků, ve kterých jsou uvedeny jednotlivá práva. To znamená, že je v ní napsáno, co všechno dětí smí, a co lidi, kteří jsou za ně zodpovědní, mají udělat, aby nebyla práva dítěte porušována.

 A jaká to jsou práva?

Uvedeme jen nějaká, ty nejzákladnější, které jsou důležité. Zbytek najdeš ve zdrojích, které dáme na konci článku.

 • Článek 2 – zákaz diskriminace

Tento článek je o tom, že je zakázána jakákoliv forma diskriminace. Takže nezáleží na tom, jak vypadáš, odkud jsi, každé dítě má svá práva a to bez rozdílu toho, jestli je to kluk nebo holka, kde bydlí, jakým jazykem mluví, co dělají jeho rodiče apod.

 • Článek 6 - každé dítě má právo na život a rozvoj

Tento článek poukazuje na to, že každé dítě má právo žít a rozvíjet se. Je to nejzákladnější právo vůbec.

 • Článek 7 – právo na jméno a státní příslušnost

Každé dítě má právo se nějak jmenovat. To znamená, že tvoji rodiče (nebo někdo za tebe zodpovědný) ti musí dát jméno, které bude uvedeno v tvém rodném listě. Poté tvoje jméno bude oficiálně uznané. Máš právo také vědět, do jakého státu patříš. (např., že jsi Petr z Polska).

 • Článek 12 – právo mít vlastní názor

Každé dítě má právo se vyjádřit k tomu, co se ho týká, nebo když bude chtít se k něčemu vyjádřit. Například ve chvílích, kdy se ti něco nelíbí, a máš pocit, že jsou porušována tvoje práva.

 • Článek 13 – právo na svobodu projevu

Každé dítě má právo říkat ostatním informace a svoje myšlenky. Jen ale do té míry, aby nebyla poškozována práva ostatních a respektována také jejich pověst a svoboda.

 • Článek 15 – svoboda sdružování a pokojného shromažďování

Máš právo vybrat si, s kterými dětmi a lidmi se chceš vídat a popřípadě i kamarádit. Jen je důležité si uvědomit, že působením v nějaké skupině nebo přátelstvím nesmíš omezovat práva ostatních ani nikomu ubližovat.

 • Článek 16 - právo na soukromí

Tento článek znamená to, že máš právo na to, aby ti nikdo nečetl zprávy, poštu a další korespondenci. Nemělo by být zasahováno do tvého soukromého života (rodina, domov). Máš také právo mít nějaké své místo, vlastní koutek, kde budeš mít soukromí.

 • Článek 17 – svobodný přístup k informacím

Máš právo mít přístup informacím, zdrojům a jiným materiálům, které zajišťují tvůj celkový rozvoj.

 • Článek 18 - právo být vychován/a svými rodiči

Každé dítě má právo poznat své rodiče a být jimi vychováváno. Pokud ale rodinné prostředí je pro dítě nezávadné a dítěti je v něm umožněno správně se vyvíjet. Pokud dítěti někdo ubližuje, zanedbává ho jakýkoliv způsobem, tak může být z rodiny odebráno. Jedná se vždy v zájmu dítěte, aby bylo chráněno.

 • Článek 19 - právo nebýt zneužíván/a a ochráněn/a před všemi druhy násilí.

Tento článek je velice důležitý, protože je o ochraně dětí před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Nikdo tedy nemá právo ti ubližovat, týrat, špatně s tebou zacházet, zanedbávat či sexuálně zneužívat. Máš právo být před tímto vším ochráněn/a.

 • Článek 20 – právo na náhradní péči

Pokud ti rodina není schopná zajistit dostatečnou péči pro tvůj správný vývoj, máš právo, aby ti stát zajistil náhradní rodinnou péči.

 • Článek 24 – právo na zdraví

Každé dítě má právo na poskytnutí kvalitní zdravotní péče, a také na to, abys mělo dostatek stravy, čistou pitnou vodu a bezpečné životní prostředí, aby se mohlo správně vyvíjet.

 • Článek 27 - právo na odpovídající životní úroveň

Tento článek poukazuje na to, že ten, kdo se o tebe stará by ti měl zajistit takové životní podmínky pro tvůj správný vývoj a rozvoj. Jedná se například o stravu, bydlení, oblečení, vzdělání apod.

 • Článek 28 - právo na vzdělávání

Máš právo se vzdělávat, a také vybrat si školu, na které se chceš vzdělávat.

 • Článek 31 – právo si hrát

Každé dítě má právo si hrát a na volný čas, zároveň také právo odpočívat.

 • Článek 32 – právo na ochranu před nebezpečnou prací

Tento článek poukazuje na to, že dítěti má být zajištěna ochrana před prací, která ohrožuje jeho zdraví, je pro něj nebezpečná a celkově není vhodná pro jeho rozvoj.

 • Článek 34 - právo na ochranu před všemi formami sexuálního vykořisťování a zneužívání

Nikdo nemá právo tě nutit k prostituci a pornografii nebo k tomu aby ses svlékl/a, jak osobně tak ani přes webkameru, mobil či notebook. Nikdo tě nesmí nutit, aby ses u toho natočil/a na kameru.

 • Článek 42 – právo znát svá práva

Vláda má zajistit to, aby všechny děti věděly, že existuje Úmluva o právech dítěte a znaly svá práva. Důležité je, aby o nich věděli i dospělí, aby je mohli respektovat a dodržovat.

Máš i své povinnosti

Nezapomeň ale na to, že kromě svých práv, máš také povinnosti. Například dostudovat základní školu. U nás je základní škola povinná. Máš také povinnost se řídit zákony v České republice, respektovat doma rodiče, a pokud je to ve tvých možnostech i doma rodičům trochu pomáhat. Prostě každý člověk má i povinnosti, které musí plnit.

Pokud tě toto téma zajímá, klidně se nás obrať, můžeme si o tom pokecat.

Vaše teréňačky Zuzka a Týna

Práva dětí - Právo na dětství (pravonadetstvi.cz)

104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte (zakonyprolidi.cz)

 

X