Nebezpečí ohňstrojů

Nebezpečí ohňstrojů

15. 12. 2023
Čím dál tím víc, se řeší ve světě, ale i u nás, otázka ohňostrojů. V petardách a ohňostrojích je obsaženo spoustu látek, které jsou velice škodlivé nám, zvířatům a životnímu prostředí. Proto se postupně používání pyrotechniky zakazuje, jak u nás, tak ve světě. Nebezpečí kvůli petardám nehrozí jen kvůli látkám, které vylučují, ale i také tím, že pokud s ní budeš špatně manipulovat, hrozí ti vážný úraz, který může mít i doživotní následky. Špatný je i hluk a světlo z nich, protože to ohrožuje zvířata. Prostě to není úplně dobrá věc, ty petardy. A proto o tom bude i dnešní článek.

 

Zábavná Pyrotechnika

Zábavná pyrotechnika jsou vlastně výrobky, které obsahují nějakou chemickou směs, která po zapálení vybuchuje a vytváření různé světelné efekty. Většinou to doprovází velké rány. Důležité je upozornit, že při používání platí nějaká pravidla, protože zábavná pyrotechnika je velice nebezpečná. O pravidlech si ještě povíme. Také je potřeba zmínit, že petardy a ohňostroje můžeš koupit až od patnácti let!!! Některé dokonce až od 18 let anebo od 21 let. Záleží na tom, do jaké kategorie spadají. Čím více jsou nebezpečné a je tam vysoké riziko úrazu, tím vyšší kategorie a také se tím právě zvyšuje věk, kdy si můžeš petardy koupit. Petardy totiž nepatří do rukou mladším, je to hodně nebezpečné pro kohokoliv, protože hrozí při nesprávné manipulaci vážný úraz, které může mít velké následky (trvalé poškození oka, ztráta prstů apod.). Proto by měl každý zvážit, jestli to vůbec za to stojí, a vůbec to právě nepatří do rukou dětí!!!

Co obsahuje zábavná pyrotechnika

Ohňostroje obsahují spoustu škodlivých chemických látek. Jsou to většinou jedy a karcinogenní látky (látky, které způsobují rakovinu). Jsou tam například kovy ve velkém množství, jako například titan, olovo, měď. Zvýšení olova ve vzduchu, je při ohňostroji šedesátinásobné oproti normálnímu stavu vzduchu. Normálně se takové množství olovo ve vzduchu nevyskytuje. Dalšími látkami jsou například fosfor, síra, barium a stroncium. Většina látek by se normálně v životním prostředí buď nevyskytovala vůbec, ale nebo daleko v menším míře. Tím, že se vystřelují ohňostroje a petardy, se trvale zvyšuje množství škodlivých látek v životním prostředí a tím lidé hodně přispívají k jeho ničení. Kdyby takové množství škodlivin vylučovala nějaká továrna, byla by uzavřena, protože takové množství škodlivých látek by do vzduchu nemohla vylučovat (podle zákona).

Proč to není dobré?

Jelikož zábavná pyrotechnika obsahuje spoustu škodlivých chemických látek, je určitě jasné, že to není zrovna zdravé. Ty látky, které se dostávají do ovzduší, mohou způsobit nejen rakovinu, ale ty plicní onemocnění. Není totiž zdravé tyto škodliviny vdechovat. Zároveň se tyto škodlivé látky dostávají do půdy, protože často je zábavná pyrotechnika pouštěna u lesa, na louce nebo na poli. Dostane se dovnitř půdy a pak jí do jídla, které kupuje, a které bylo právě vypěstované na tom poli. Ničí to i rostliny a stromy. Může se to dostat do i vody a škodí to nám i přírodě. Zároveň ten hluk a světlo vůbec nedělá dobře zvířatům. Například psy mají daleko citlivější sluch a tolik hluku naráz je pro stresující. Bojí a často třeba utíkají, protože se snaží tomu hluku uniknout a už se potom, ani nemusí vrátit domů, protože nenajdou cestu zpátky. Může jim to také trvale poškodit sluch. Ptáci třeba ze světel a hluku, mohou dostat takový šok, že pak umřou. Zvířátkům celkově to prostě hodně škodí. Zároveň pokud tam zůstanou nějaké nevybuchlé zbytky, může se o to kdokoliv zranit. Dítě nebo člověk, který na to omylem šlápne a vybuchne mu to pod nohou, ale i zvíře, které se hodně zraní. Může to být tak vážné zranění, že i těmto zraněním způsobené petardou, podlehne.

Co dalšího nám hrozí?

Jak už jsme psaly výše, tak ti hrozí nějaký úraz. Nejčastějším úrazem jsou popáleniny. Ty mohou být méně závažné, ale i daleko závažnější. Záleží na tom, co se stane, jestli ti vybuchne petarda v ruce nebo někde kolem tebe poblíž. Po závažnějších popáleninách zůstává trvalé poškození kůže. Dále často právě je poranění rukou a prstů. Může to být až tak klidně závažné, že přijdeš o prsty, když budeš špatně manipulovat s petardou. Častým úrazem je také poranění hlavy a oka. Stane se to hned, člověk je blízko nebo se špatně nakloní nad petardou a něco z toho mu vlítne do oka. Hrozí trvalé poškození oka, trvalé oční vady, částečná slepota. Při nejhorším může dotyčný člověk přijít úplně o zrak. Poranění oka hrozí nejen člověku, který manipuluje petardou, ale i ostatním, kdo se na ohňostroj koukají a nejsou od něho zase tolik daleko a stojí nějakým způsobem jakoby pod ním. Kousky petard, které poletují, jim mohou spadnout do oka a také popálit oko a způsobit škody. Na to pozor!!!

Pravidla při používání zábavné pyrotechniky

  • Nepoužívej zábavnou pyrotechniku uvnitř budovy.
  • Pečlivě si přečti návod, jak se petarda má odpalovat.
  • Nikdy neodpaluj petardu v ruce, není k tomu určena. Vždycky jí dávej do země v otevřeném a velkém prostoru.
  • Dodržuj bezpečný prostor. Neodpaluj petardy v blízkosti hořlavých předmětů, aut, zvířat a lidí.
  • Bezpečná vzdálenost je minimálně 5 metrů. Vždycky jí dodržuj.
  • Pokud petarda nevybuchne, nechoď se koukat, co se stalo. Počkej alespoň půl hodiny a poté petardu v rukavicích vezmi a dej do kyblíku s vodou (který bys měl/a mít vždycky po ruce!!!) po dobu 24 hodin minimálně.
  • Po skončení ohňostroje vždycky petardy polej vodou!!!

Zvážit, jestli to za to stojí

Jak už jsme psaly výše, vážně zvaž, jestli to vůbec za to stojí. Pro sekundovou hezkou show, ničit zdraví sobě i ostatním, ohrozit a ubližovat zvířatům, a ničit životní prostředí. Vážně zábavná pyrotechnika dělá velké škody, a nestojí to za to. Zkus to tedy nepoužívat. Ohňostroje se začíná postupně omezovat, jak u nás, tak ve světě. Například v Praze na některých místech je už zakázáno používání pyrotechniky.

Pokud tě toto téma zajímá, neboj se nás obrátit.

Vaše teréňačky Zuzka a Týna

X