Stalking

Stalking

1. 3. 2024
Stalking je pojem, který je u nás v České republice znán už dlouho. Slyšel si o něm někdy? U nás i jinde ve světě je to dokonce trestný čin. Je to teď čím dál tím více aktuálnější, kvůli sociálním sítím, kdy se právě kvůli nim začíná objevovat další forma stalkingu, a to cyberstalking. Všechny pojmy si tady vysvětlíme a ukážeme si, jak se proti tomu můžeš bránit.

 

Co je to stalking?

U nás v České republice je stalking nazýván podle trestného zákoníku, jako nebezpečné pronásledování. Jedná se tedy o trestný čin. Jelikož je to trestný čin, má mít nějaké náležitosti a také projevy. Podle trestného zákoníku se nebezpečného pronásledování dopustí ten, kdo jinou osobu dlouhodobě pronásleduje tím, že jí vyhrožuje ublížením na zdraví jí nebo jejím blízkým, vyhledává blízkost dané osoby a sleduje jí, pořád jí kontaktuje skrze elektronickou komunikaci nebo písemně, omezuje danou osobu v jejím obvyklém způsobu života a zneužije její osobní údaje k dalšímu kontaktu. Zjednodušeně řečeno to znamená, že danou osobu obtěžuje, pronásleduje a vyhrožuje jí. Podle trestného zákoníku postačí jedno z těchto uvedených jednání. Aby se ale mohlo jednat o stalking neboli nebezpečné pronásledování, mělo by to být dlouhodobé (několik měsíců) a opakované. Mělo by jít o nevyžádanou pozornost, (oběť dala najevo, že kontakt nechce), a způsobuje to, že má oběť strach o svůj život a zdraví, a také i život svých blízkých.  Takže pokud se jedná jen třeba o jednu nevyžádanou zprávu či kontakt, ještě to není stalking.

Jak se může stalking projevovat?

 • Sledování oběti, úplně všude (doma, čekání před domem, na nákupu, cestou do práce a do školy, pronásledování autem – prostě úplně kdekoliv, kde se daná osoba pohybuje)
 • Často se kolem těchto míst stalker zdržuje
 • Soustavné volání oběti, často jen jde o prozvonění, protože stalker zavěsí
 • Posílání nevyžádaných dárků, dopisů, esemesek, e-mailů, zpráv na sociálních sítích apod.
 • Záměrné ničení majetku oběti
 • Snaha i poškodit pověst oběti, očernit ji, a to šířením různých pomluv, nepravdivých informací
 • Vyhrožování oběti, že jí ublíží nebo někomu blízkému (rodina, kamarádi, domácí mazlíček)
 • Shromažďování informací o oběti, tím, že jí prohledává odpadky, vyptává se kamarádů a rodiny, zaplatí si sledování
 • Může to vypadat i tak, že se stalker vydává za oběť, označuje sám sebe za oběť a předstírá, že se mu oběť mstí, může na oběť podat i trestní oznámení

Stalking neboli nebezpečné pronásledování je velice nebezpečné, někdy může skončit i napadnutím oběti (fyzické ublížení) nebo smrtí. Je potřeba tedy to vždy řešit, aby se to nestalo!

Kyberstalking

Kyberstalking je vlastně to samé jako stalking, má stejné náležitosti, ale děje se to přes informační a komunikační technologie (sociální sítě, emaily..). Je to tedy tak, že kyberstalker pronásleduje oběť a využívá k tomu právě ty komunikační technologie. Děje se to opakovaně a dlouhodobě a také to vyvolává v oběti strach o své zdraví a život.

Jak se projevuje kyberstalking?

 • zasílání esemesek, časté telefonáty a prozvánění
 • zasílání zpráv přes sociální sítě
 • opakované komentování příspěvků oběti na sociální sítích
 • vkládání příspěvků na profily sociálních sítí oběti
 • krádež profilu oběti a pak vystupování pod jejím profilem
 • opakované kontaktování oběti pomocí falešných profilů
 • monitorování počítače oběti speciálními programy
 • zveřejňování informací ze života oběti
 • obtěžující kontaktování přátel oběti

Někdy se stalking projevuje kombinovaně (jak fyzicky, tak přes zprávy), ale často to teď bývá, že se to děje jen skrze sociální sítě. I tak je potřeba to řešit, protože hrozí, že kyberstalker přejde do fyzického kontaktu a oběti ublíží!

Kdo může být stalker?

Stalker může být někdo, koho oběť zná. Často se jedná o bývalého partnera, kolegu nebo kolegyni v práci, nebo to může být fanoušek nějaké známé osobnosti. Může to klidně ale být někdo úplně neznámý. Někteří stalkeři si najdou oběť právě na sociálních sítích a pak jí začnou právě sledovat, jak už na sítích nebo fyzicky.

Jak se bránit?

 • Dej stalkerovi jasně najevo, že nestojíš o jeho zájem. Říct mu jasné ne, že nechceš, aby ti psal, volal, chodil za tebou.
 • Dej mu najevo, že se jedná o trestný čin. Raději mu to napiš, vyhneš se tak kontaktu s ním.
 • Přeruš s ním veškerý kontakt – neodpovídej na zprávy, telefonáty, dopisy, a rozhodně se s ním nikde nescházej.
 • Zkus změnit své zvyky. Choď do školy jinou cestou, pak i domů, jinde choď na nákupy, změň s telefonní číslo, profily na sociálních sítích…..
 • Shromažďuj veškeré pokusy o kontakt – zprávy přes sociální sítě, SMS, telefonáty.
 • Potom až si uchováš důkazy, tak na sociálních sítích si ho zablokuj.
 • Informuj své okolí, o tom, co se děje. Jak už ve škole, nebo v práci, tak kamarádům i doma. Aby věděli, co se děje, a popřípadě ti mohli nějak pomoc.
 • Pokud to půjde, tak choď společně s další osobou, ne sám/sama.
 • Nezapomínej mobil, ať si kdykoliv můžeš zavolat o pomoc,
 • Nezveřejňuj své osobní údaje (telefonní číslo, adresu..). Dávej číslo jen těm lidem, kterým opravdu důvěřuješ.
 • Popřípadě kontaktuj Policii ČR.  (je to trestný čin)
 • Při akutním ohrožení volej Policii vždycky!!

Pokud tě toto téma zajímá, můžeš se na nás obrátit.

Teréňačky Zuzka a Týna

X