Třídění odpadu II. - značky

Třídění odpadu II. - značky

17. 2. 2023
Víš, že existují i různé značky, podle kterých se taky můžeš řídit, kam co vyhazovat? Znáš nějaké? V tomto článku si nějaké tyto značky přiblížíme více. Někdy je dost složité se vyznat v tom, co kam patří.

 

Základní značky

Základní značkou je panáček s košem. Tento symbol jen znamená, že můžeš daný předmět nebo obal hodit do nějakého kontejneru na tříděný odpad. Do jakého ho máš hodit, ti ukáže symbol, který bývá vedle toho panáčka. Jedná se o trojúhelník, který se skládá s plných třech šipek. U něho je většinou buď číslo, které poukazuje nato z jakého je to materiálu nebo zkratka z písmen, která také značí to, z jakého je to materiálu. Více o těch číslech a písmenkách si povíme níže. Takže vlastně stačí, když si najdeš na dané věci tyto symboly a už víš, kam co máš hodit. Na obalu můžeš taky najít trojúhelník se šipkami, které nejsou vyplněné. To znamená, že můžeš také daný hodit do kontejneru na třídění odpad, ale jen je tento předmět už vyroben z recyklovaného materiálu. Ještě tu máme symbol přeškrtnuté popelnice. To znamená, že to nemůžeš hodit ani do komunálního odpadu ani do kontejneru na tříděný odpad. Jedná se například o nějaké elektrospotřebiče (trouba, mikrovlnka). Ty se totiž musí vozit do zpětného odběru elektrozařízení, kde to tam správně a ekologicky zpracují. V Pardubicích jsou součástí separačních dvorů. Poslední značkou je tzv. zelený bod. Jedná o kulatý symbol se šipkami uvnitř (většinou je zelený). To znamená, že na tento obal byl dán finanční příspěvek nějakou organizací, která zajištuje právě recyklaci a zpětný odběr. Tento symbol má především za cíl informovat lidi, že výrobce obalu bere ohled na životní prostředí.

Čísla a zkratky

Existují určité značky, podle kterých poznáš, kam to máš hodit. To si tady teď ukážeme.

 • Kovy (40-49) – Jak už víš z minulého článku, kovy patří do šedého kontejneru. Podle čísla 40-49 poznáš, že to můžeš právě házet do kovů. Číslo 40 znamená železo nebo cel. Někdy to bývá také značené písmeny FE. Číslo 41 znamená hliník, někdy je to značené písmeny ALU. Čísla 42-49 znamená ostatní kovy.
 • Plasty (1-19) - Plasty se hází do žlutého kontejneru. Čísla, která znamenají plasty, jsou od 1-19. Přičemž každé to číslo je trochu jiný plast. Jednotlivě si zde vyjmenujeme i písmenkové značky, protože jich je opravdu hodně a všechny znamenají plast.
 • 1 PET (PETE)
 • 2 HDPE (PE – HD)
 • 3 PVC (V)
 • 4 LDPE (PE-LD)
 • 5 (PP)
 • 6 (PS)
 • 7-19 – Ostatní plasty

 

 • Papír (20-39) – Papír se hází do modrého kontejneru. Čísla, která znamenají papír, jsou od 20-39. Písmeny to bývá značené PAP.
 • SKLO (70-72) – Sklo se hází buď do zeleného (barevné sklo) nebo bílého kontejneru (čiré sklo). Nebo se vyhazuje všechno sklo do jednoho kontejneru, protože v některých místech nebývají dva kontejnery. Čísla, které označují sklo, jsou 70-72. 70 znamená čiré sklo, 71 pak zelené sklo a 72 hnědé sklo. Písmenková značka pro sklo je
 • Nápojové kartony – Nápojové kartony se vyhazují do oranžového kontejneru. V některých městech je možné je házet i do žlutého. Mají společný kontejner na plasty a nápojové kartony. Značky pro nápojové kartony si ukážeme podrobněji:
 • C/PAP 81 – kombinace papíru a dalšího materiálu (např. plastu)
 • C/PAP/ALU 84 – kombinace papíru a hliníku.
 • C/PE 84 – kombinace papíru a dalšího materiálu.

Ostatní značení

Další obaly značené symbolem C/, házej normálně do směsného odpadu. C/ totiž znamená, že se jedná o kombinaci různých materiálů a je jich tam tolik, že už se to nedá recyklovat. Většinou je to označené symbolem C/různé.

Jak se můžeš dobře orientovat

Na závěr je důležité říct, že každá obec to má trochu jinak. Tady v Pardubicích máme společný kontejner na plasty a nápojové kartony a dokonce kovy. Takže plast, kov a nápojový karton se házejí do jednoho kontejneru. Jinde to ale mají pořád zvlášť. Je tedy dobré sledovat, jak to je právě u tebe, abys to hezky třídil. Můžeš se také orientovat podle jednotlivých nálepek, které jsou na kontejnerech. Většinou je tam uvedený obrázek a právě daná značka.

Tak co, už se v tom trochu více vyznáš?

Pokud bys chtěl/a se na toto téma s námi pobavit, klidně se na nás obrať.  Vložíme sem ještě nějaké odkazy, kde najdeš jednotlivé značky a další zajímavé informace o třídění odpadu.

Vaše teréňačky Zuzka a Týna

Samosebou.cz

Recyklační značky a třídění odpadu – Stems.cz

Značky a symboly pro třídění odpadu. Vyznejte se v nich! - SIEGL s.r.o. blog

Značky tříděného odpadu - Umíme poradit (umimeporadit.cz)

ASEKOL

Odpady | tříděníodadu.cz (trideniodpadu.cz)

Kam patří - Samosebou.cz

Odpady | Služby města Pardubic a.s (smp-pce.cz)

X